Mokymai viešajam sektoriui:

Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2020-09-29 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-09-29 Viešbutis „Corner Hotel“, Vilnius
2020-12-03 Countline mokymų klasė, Vilnius (
2020-12-03 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje

Renovacijų apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

Dalyvio namuose arba darbo vietoje,
Visoje Lietuvoje

Pajamų ir sąnaudų apskaita pagal VSAFAS

Vilnius

Data:

2020-11-17 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-11-17 Countline mokymų klasė, Vilnius

Projektų apskaita pagal VSAFAS

Vilnius

Data:

09.17 Vilnius
12.14 Vilnius

Atsargų ir trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2020-10-29 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Visoje Lietuvoje

Data:

2020-09-22 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-09-22 Viešbutis „Corner Hotel“
2020-12-17 Countline mokymų klasė
2020-12-17 Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Pinigų srautų apskaita pagal vsafas

Kaunas

Data:

2020-12-10 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-12-10 Countline mokymų klasė, Vilnius

Mokesčių ir apskaitos ypatumai komandiruotėms į užsienį ir Lietuvoje

Visoje Lietuvoje

Data:

2020-09-16 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-09-19 Panevėžys
2020-10-20 Nuotoliniai mokymai
2020-10-20 Šiauliai

Biudžeto rengimo kursai viešajame sektoriuje

Visoje Lietuvoje

Data:

2020-10-01 - 2020-10-06, Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-10-01 - 2020-10-06, Vilnius