Mokymai viešajam sektoriui:

Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2020-12-03 Countline mokymų klasė, Vilnius (
2020-12-03 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje

Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio naujovės

Vilnius

Data:

2020-11-26 Dalyvio namuose arba darbo vietoje,
Visoje Lietuvoje

Pajamų ir sąnaudų apskaita pagal VSAFAS

Vilnius

Data:

2020-11-17 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-11-17 Countline mokymų klasė, Vilnius

Projektų apskaita pagal VSAFAS

Vilnius

Data:

09.17 Vilnius
12.14 Vilnius

Mokesčių ir apskaitos naujovės komandiruotėms į užsienį ir Lietuvoje 2021 m.

Vilnius

Data:

2021-01-13 Dalyvio namuose arba darbo vietoje.

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Visoje Lietuvoje

Data:

2020-12-17 Countline mokymų klasė
2020-12-17 Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Pinigų srautų apskaita pagal vsafas

Kaunas

Data:

2020-12-10 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-12-10 Countline mokymų klasė, Vilnius

Apskaitos dokumentų tvarkymas, reguliavimas ir naujovės 2021 m.

Visoje Lietuvoje

Data:

2020-12-18 Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje

Darbo laiko režimai: nuo pasirinkimo iki apskaitos

2021-01-14 – 2021-01-28, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Data:

2020-10-01 - 2020-10-06, Dalyvio namuose arba darbo vietoje, Visoje Lietuvoje
2020-10-01 - 2020-10-06, Vilnius