GPAIS konsultacijos

Nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS). Taigi, visos procedūros, susijusios su registravimusi, apskaitos vykdymu, ataskaitų teikimu, turi būti vykdomos naudojantis GPAIS. Iki 2018 m. gruodžio 1 d. yra numatytas pereinamasis laikotarpis, kuomet verslui ir kitiems subjektams būtina prisitaikyti prie GPAIS pokyčių bei išmokti naudotis šia apskaitos sistema.

Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui prasidės įmonių patikrinimai, kuriuos atliks Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos. Kai kurios įmonės jau ir dabar yra gavusios pranešimus apie planuojamus patikrinimus. Todėl kviečiame susitvarkyti visas įmonės prievoles, kylančias dėl apskaitos vedimo GPAIS, kartu su COUNT LINE konsultantais.

COUNTLINE konsultantė, lektorė Natalja Kobzevienė 2018 m. konsultavo ir visiškai parengė vesti GPAIS sistemoje pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą daugiau kaip 50 įmonių.

Konsultantė parengs tvarkas ir sutvarkys Jūsų organizacijoje susidarančių gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą bei parengs dokumentaciją. Padės sutvarkyti kitus svarbiausius darbus, susijusius su GPAIS prievolėmis:

– Pakuotės apskaitos vidaus tvarkos parengimą;
– Atliekų apskaitos tvarkos parengimą;
– Atsakingų už pakuotės apskaitą darbuotojų pareigų, teisių ir atsakomybės aprašymą;
– Pakuotės išleidimo kiekio ir svorio palyginimą pagal faktinį sunaudojimą ir duomenų įvedimą į GPAIS;
– Pakuotės apskaitos žurnalo duomenų suvedimą;
– Atliekų apskaitos žurnalo parengimą ir duomenų suvedimą;
– Gaminių sąrašo formavimą;
– Gaminių ir prekinių vienetų pakuočių apskaitą;
– Prekinių vienetų sąrašo formavimą ir redagavimą;
– Pradinių likučių apie atliekas įvedimą, koregavimą ir peržiūrą;
– Atliekų tvarkymo sutarties įkėlimą;
– Atliekų lydraščio formavimą;
– Atliekų tvarkymo žurnalo formavimą ir pildymą;
– Atliekų svorio ir rūšies nurodymą;
– Atliekų susidarymo vietos nurodymą ir keitimą;
– Atliekų perdavimą ne atliekų tvarkytojui;
– Duomenų apie komunalines atliekas įvedimą;
– Metinių ataskaitų formavimą ir pateikimą.

 


Apskaitos ir mokesčių konsultantė, lektorė
Natalja Kobzevienė

Kreiptis:
tel.: 8 5 2000 598
el. paštu: natalja.kobzeviene@countline.lt