Mokymai viešajam sektoriui:

Viešojo sektoriaus pasiruošimas apskaitos organizavimui pagal FAĮ

Vilnius

Data:

Viešojo sektoriaus pasiruošimas apskaitos organizavimui pagal FAĮ

Globos įstaigų mokesčiai, apskaita ir darbo užmokesčio skaičiavimas

Vilnius

Datos:

2022-07-14, Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė analizė

Vilnius

Data:

2022-07-12, Nuotoliniai mokymai

Kaip sukurti būtinas tvarkas viešojo sektoriaus subjektams pagal naująjį FAĮ?

Vilnius

Data:

2022-07-13, Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus subjektų jungimas – apskaitos procedūros

Įvairiuose Lietuvos miestuose

Data:

2022-07-18, Nuotoliniai mokymai

Kultūros įstaigų projektų apskaita ir lėšų gavimas

Data:

2022-07-19, Nuotoliniai mokymai

Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio ypatumai

Vilnius

Data:

2022-07-20, Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus paveldo/vertybių apskaita

Vilnius

Data:

2022-07-21, Nuotoliniai mokymai

Inventorizacija viešajame sektoriuje: pakeitimai nuo 2022-06-18, pasiruošimas, atlikimas, įforminimas.

Vilnius

Data:

2022-07-25, Nuotoliniai mokymai

Viešųjų įstaigų apskaita pagal VSAFAS

Vilnius

Data:

2022-07-26, Nuotoliniai mokymai

VSAFAS pakeitimai nuo 2022-06-15: praktinis įgyvendinimas

Vilnius

Data:

2022-07-28, Nuotoliniai mokymai

Atsargų ir trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje

Data:

2022-08-29, Nuotoliniai mokymai

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas 2022 m.

Data:

2022-08-19, Nuotoliniai mokymai

Vietos veiklos grupių ir bendruomenių mokesčiai ir apskaita

Visoje Lietuvoje

Data:

2022-08-22, Nuotoliniai mokymai

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas 2022 m.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Data:

2022-08-19, Nuotoliniai mokymai