Mokymai viešajam sektoriui:

Metinė inventorizacija: pasiruošimas, atlikimas, įforminimas. Duomenų perkėlimas į buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę

Vilnius

Data:

2021-09-27, Nuotoliniai mokymai
2021-09-27, Vilnius
2021-12-09, Nuotoliniai mokymai
2021-12-09, Vilnius

Biudžeto sąmatų rengimas, vykdymas ir analizė viešajame sektoriuje

Vilnius

Datos:

2021-12-21, Nuotoliniai mokymai

Transporto išlaidos viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2021-09-30, Vilnius
2021-09-30, Nuotoliniai mokymai

Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2021 m. Teisiniai ir buhalteriniai aspektai

Vilnius

Data:

2021-10-12, Nuotoliniai mokymai
2021-12-07, Nuotoliniai mokymai

Biudžeto rengimo kursai viešajame sektoriuje

Įvairiuose Lietuvos miestuose

Data:

2021-10-15 – 2021-10-22, Nuotoliniai mokymai
Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Globos įstaigų mokesčiai, apskaita ir darbo užmokesčio skaičiavimas

Data:

2021-10-26, Nuotoliniai mokymai

Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2021-12-15

Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio naujovės

Vilnius

Data:

2021-06-10, Nuotoliniai mokymai
2021-06-10, Vilnius
2021-11-16, Nuotoliniai mokymai

Pajamų ir sąnaudų apskaita pagal VSAFAS

Vilnius

Data:

2021-11-11 Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Apskaitos pagal VSAFAS kursai

Vilnius

Data:

2021-11-12 – 2021-12-10

Apskaitos politika biudžetinėse įstaigose ir jos atnaujinimas

Vilnius

Data:

2021-11-04, Nuotoliniai mokymai

Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai

Data:

2021-10-11 – 2021-10-20, Nuotoliniai mokymai

Kai kurios operacijos FVAIS viešojo sektoriaus subjektams

Data:

2021-11-15 – 2021-11-16, Vilnius

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Visoje Lietuvoje

Data:

2021-11-18, Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2021 m. ir pasirengti 2022 metams

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Data:

2021-11-23, Nuotoliniai mokymai
2021-12-22, Nuotoliniai mokymai