Mokymai viešajam sektoriui:

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas 2022 – 2023 m

Vilnius

Data:

2023-01-25, Nuotoliniai mokymai

Biologinio turto apskaita žemės ūkyje pagal VAS dvejybiniu įrašu

Vilnius

Datos:

2023-01-31, Nuotoliniai mokymai

Darbo užmokesčio skaičiavimas ir apskaita viešajame sektoriuje. Valstybės tarnautojų darbo reglamentavimas.

Vilnius

Data:

2023-02-01, Vilnius

Pelno nesiekiančių įmonių projektų apskaita ir darbo užmokesčio ypatumai

Vilnius

Data:

2023-02-02, Nuotoliniai mokymai

Socialinės priežiūros centrų lėšų gavimas, apskaita ir panaudojimas pagal VSAFAS

Įvairiuose Lietuvos miestuose

Data:

2023-02-07, Nuotoliniai mokymai

Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2022 m. Teisiniai ir buhalteriniai aspektai

Data:

2023-01-18, Nuotoliniai mokymai

Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS už 2022 m.: duomenų analizė ir įkėlimas į VSAKIS

Vilnius

Data:

2023-01-19, Nuotoliniai mokymai

Suplanuotų lėšų naudojimas, atsiskaitymas ir analizė biudžetinėse įstaigose

Vilnius

Data:

2023-02-08, Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus subjekto veiklos ataskaitos parengimas, pateikimas, skelbimas, konsolidavimas

Vilnius

Data:

2023-02-09, Nuotoliniai mokyma

Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS už 2022 m.: duomenų analizė ir įkėlimas į VSAKIS

Vilnius

Data:

2023-01-19, Nuotoliniai mokymai

Aktualūs turto valdymo ir apskaitos pagal VSAFAS klausimai

Vilnius

Data:

2023-01-24, Nuotoliniai mokymai

Biologinio turto apskaita žemės ūkyje pagal VAS dvejybiniu įrašu

Data:

2023-01-31, Nuotoliniai mokymai

Socialinės priežiūros centrų lėšų gavimas, apskaita ir panaudojimas pagal VSAFAS

Data:

2023-02-01, Nuotoliniai mokymai

Globos įstaigų darbo užmokesčio pakeitimai nuo 2023-01-01, mokesčiai ir apskaita

Visoje Lietuvoje

Data:

2022-12-21, Nuotoliniai mokymai

Aktualūs turto valdymo ir apskaitos pagal VSAFAS klausimai

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Data:

2023-01-24, Nuotoliniai mokymai

[my_vc_output]