Mokymai viešajam sektoriui:

Transporto išlaidos viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2022-01-31, Nuotoliniai mokymai

Darbo užmokesčio naujovės viešajame sektoriuje 2022 m.

Vilnius

Datos:

2022-02-01, Nuotoliniai mokymai

Renovacijų apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2022-02-07, Nuotoliniai mokymai

Turto apskaita pagal VSAFAS

Vilnius

Data:

2022-01-20, Nuotoliniai mokymai

Pajamų ir sąnaudų apskaita pagal VSAFAS

Įvairiuose Lietuvos miestuose

Data:

2022-01-18, Nuotoliniai mokymai

Individualių įmonių mokesčių ir apskaitos ypatumai

Data:

2022-01-19, Nuotoliniai mokymai

Metinė finansinė atskaitomybė pagal VSAFAS už 2021 m.: duomenų analizė ir įkėlimas į VSAKIS

Vilnius

Data:

2022-01-21, Nuotoliniai mokymai

Kai kurios operacijos FVAIS viešojo sektoriaus subjektams

Vilnius

Data:

2022-01-26 – 2022-01-27, Nuotoliniai mokymai

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Vilnius

Data:

2022-02-02, Nuotoliniai mokymai

Darbas švenčių, poilsio ir kitomis dienomis viešajame sektoriuje: darbo laiko ir atlygio apskaita

Vilnius

Data:

2022-02-09, Nuotoliniai mokymai

Suminė darbo laiko apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2022-02-10, Nuotoliniai mokymai

Atsargų ir trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje

Data:

2022-03-15, Nuotoliniai mokymai

Konsoliduotos finansinės atskaitomybės analizė viešajame sektoriuje

Data:

2022-03-21, Nuotoliniai mokymai

Suminė darbo laiko apskaita viešajame sektoriuje

Visoje Lietuvoje

Data:

2022-03-14, Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus subjektų pasiruošimo darbai užbaigti 2021 m. ir pasirengti 2022 metams

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Data:

2021-11-23, Nuotoliniai mokymai
2021-12-22, Nuotoliniai mokymai