Mokymai viešajam sektoriui:

Darbas švenčių, poilsio ir kitomis dienomis viešajame sektoriuje: darbo laiko ir atlygio apskaita

Vilnius

Data:

2022-06-23, Nuotoliniai mokymai

Suminė darbo laiko apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Datos:

2022-06-28, Nuotoliniai mokymai

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė analizė

Vilnius

Data:

2022-07-12, Nuotoliniai mokymai

Renovacijų apskaita viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2022-05-19, Nuotoliniai mokymai

Buhalterinių likučių perkėlimas į FVAIS

Įvairiuose Lietuvos miestuose

Data:

2022-05-20, Nuotoliniai mokymai

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

Data:

2022-05-23, Nuotoliniai mokymai

Ūkininkų apskaitos tvarkymo kursai

Vilnius

Data:

2022-06-09 – 2022-06-22, Nuotoliniai mokymai

Transporto išlaidos viešajame sektoriuje

Vilnius

Data:

2022-06-03, Nuotoliniai mokymai

Aktualūs ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos viešajame sektoriuje ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje klausimai

Vilnius

Data:

2022-05-24, Nuotoliniai mokymai

Lėšų planavimas, naudojimas ir atsiskaitymas biudžetinėse įstaigose

Vilnius

Data:

2022-05-31, Nuotoliniai mokymai

Kai kurios operacijos FVAIS viešojo sektoriaus subjektams

Vilnius

Data:

2022-06-16 – 2022-06-17, Nuotoliniai mokymai

Finansų valdymas ir kontrolė, kai apskaita tvarkoma centralizuotai

Data:

2022-05-02 – 2022-05-09, Vilnius

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė analizė

Data:

2022-07-12, Nuotoliniai mokymai

Atsargų ir trumpalaikio turto apskaitos ypatumai viešajame sektoriuje

Visoje Lietuvoje

Data:

2022-08-04, Nuotoliniai mokymai

Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas 2022 m.

Dalyvio namuose arba darbo vietoje

Data:

2022-08-19, Nuotoliniai mokymai