Mokymai viešajam sektoriui:

Lėšų planavimas, naudojimas, atsiskaitymas ir kontrolė biudžetinėse įstaigose

Vilnius

Data:

2023-09-14, Nuotoliniai mokymai

Pedagogų darbo krūvio nustatymo ir apmokėjimo aktualijos bei naujovės nuo 2023-09-01

Vilnius

Datos:

2023-09-20, Nuotoliniai mokymai

Pokyčiai ateina į socialinės priežiūros centrus: finansavimas, darbo santykiai ir kitos aktualijos nuo 2023-10-01

Vilnius

Data:

2023-09-21, Nuotoliniai mokymai

Lėšų planavimas, naudojimas, atsiskaitymas ir kontrolė biudžetinėse įstaigose

2023-09-14, Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-09-14, Nuotoliniai mokymai

Pinigų srautų ataskaita pagal VSAFAS: derinimas ir konsolidavimas

Įvairiuose Lietuvos miestuose

Data:

2023-10-19, Nuotoliniai mokymai

Biologinis turtas: vertinimas, inventorizacija, pardavimas ir apskaita pagal VAS

Data:

2023-11-13, Nuotoliniai mokymai

Apskaitos procedūrų pagal VSAFAS konsultacijos

Vilnius

Data:

Nuotoliniai mokymai

Socialinės priežiūros centrų darbo santykių ir finansavimo reglamentavimo naujovės

2023-06-27, Nuotoliniai mokymai

Data:

2023-06-29, Nuotoliniai mokymai

Biologinio turto apskaita žemės ūkyje pagal VAS dvejybiniu įrašu

Vilnius

Data:

2023-07-17, Nuotoliniai mokymai

[my_vc_output]